Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Selbu Frivilligsentral er en møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og organisasjoner og det offentlige. Vi skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet og være et supplement til offentlige og andre frivillige tjenester.

Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Ryddedag, onsdag 28.april. Kl 10.00 Kaffeservering fra kl 11.30. Kl 17.00. Kaffeservering fra kl 18.30 Oppmøte Bibliotek/Eldresenter for å få tildelt roder, sekker mm.

Les mer

Vaktordning ved Selbu legekontor. I denne perioden med fare for smitte av Covid 19, er vi behjelpelig med vakt ved legekontoret i Selbu.

Les mer

Selbu kommune arrangerte kurs for aktivitetsvenner, mandag 16.november 2020. Vi hadde 13 interesserte, men noen kunne ikke delta den kvelden. De tar kurset digitalt på egen hånd. Det er mulig for flere å henge seg på.

Les mer

Vakt ved legekontoret. Under Coronapandemien har det vært ekstra viktig at smittede ikke kommer til legekontoret. Alle som skal inn på venterommet må ha en avtale. -Enten til lege eller til laboratoriet/skiftestue. De som skal testes skal møte ved ambulanseinngangen. For å unngå at besøkende kommer til låst dør, Har frivilligsentralen bidratt med frivillige hjelpere som vakt fra kl. 08.00-14.00 hver dag. Dagene deles opp i to.

Les mer

Datakafeen er åpen onsdager kl. 10-14. Du kan også ringe frivilligsentralen så kan vi prøve å formidle datahjelp utenom åpningstida. Dette er avhengig av at noen av hjelperne har mulighet. Vi har flinke frivillige som kan hjelpe med det meste.

Les mer

FRIVILLIG VEILEDNING. Hjelp til skjema, papirer, søknader mm. Ta kontakt med Frivilligsentralen dersom du har behov, så får du kontakt med en av våre frivillige veiledere.

Les mer

Frivilligsentralen har i "koronaperioden" vært behjelpelig med varebringing.

Les mer

Selbu og Tydal Hørselslag har servicedag. En gang hver mnd. Annonseres

Les mer

Frivillige går med kiosktralla på sykehjemmet. De snakker med beboerne og selger varer fra kiosktralla. De besøker avdelingene annenhver uke. For tiden pause pga Covid 19. Vi starter opp igjen så snart sykehjemmet åpner for den type besøk. Da trenger vi også flere frivillige.

Les mer

Frivillige er ledsagere til de som ikke har pårørende som kan bli med til sykehus, tannlege osv.

Les mer

Leksehjelpere er en ekstraressurs på Bell skole. De kommer inn som en ekstra voksenpersoner i tillegg til ansatt.

Les mer

Lyttevenn er en som har tid til å komme inn i skolen på dagtid. 1-2 timer en gang i uka . Vi startet med en prøveperiode etter vinterferien i 2020.Så kom Covid 19. Etter det står dette tiltaket på vent. Vi satser på å komme i gang igjen. Er du interessert? Gi beskjed til frivilligsentralen eller skolene.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 08.12 10:00 Datakafé på frivilligsentralen Selbu Frivilligsentral
Ons 08.12 11:00 Tur fra frivilligsentralen Selbu Frivilligsentral
Tor 09.12 11:00 Torsdagskafé Selbu Frivilligsentral
Ons 15.12 10:00 Datakafé på frivilligsentralen Selbu Frivilligsentral
Ons 15.12 11:00 Tur fra frivilligsentralen Selbu Frivilligsentral

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Selbu Frivilligsentral er 100% kommunalt eid av Selbu kommune. Vi har lokaler i sokkeletasjen under Selbu Bo- og servicesenter. Like ved Rådhuset og Coop. Nestansringen 16 B.


Vi har et eget styre, der Selbu kommune har 3 representanter. Ungdomsrådet, Råd for eldre og funksjonshemmede, og formannskapet velger en rep. hver. De frivillige har 2 representanter som velges på Årsamling for frivillige.

Karen Jorid Uthus er styreleder.
Karin Galaaen er ansatt som daglig leder.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne eller stikk innom for en uforpliktende prat!

Tlf: 974 09 162
E-post: frivillig@selbu.kommune.no
Postadresse: Gjelbakken 15, 7580 Selbu
Besøksadresse: Nestansringen 16 B.

Arrangementer i Selbu

Selbu kommune har ny kulturkalender. Her kan du legge til ditt arrangement i Selbu.
https://ekstranett.varnesregionen.no/kulturkalender/SitePages/Selbu.aspx
Nea Radio har også en aktivitetskalender: https://portal.nearadio.no/minside/index.php?page=kunngjoringer&sub=kunngjoringer

Sosiale media

2021 © Selbu frivilligsentral